coaching test
Ben ik te coachen?
 

Hoe coachable ben ik? Voor het welslagen van de coaching is het prettig dat je coachable bent. Hieronder staan een paar vragen die je helpen nadenken over hoe coachable je op dit moment bent. Als je de test doet, geef jezelf dan een score van 1 (eens) tot 5 (oneens) voor elk van onderstaande uitspraken. Je kunt het best het betreffende getal omcirkelen. Tel vervolgens het aantal punten op dat je jezelf hebt gegeven en check in de lijst onderaan hoe coachable je bent. Let op: de test geeft alleen maar een indicatie. Je kunt de uitspraken ook beschouwen als uitgangspunten die bepalen hoe doeltreffend de coaching is.

  eens <---> oneens
1. Je kunt erop vertrouwen dat ik op tijd ben
 voor alle afspraken die ik maak
1  2  3  4  5
2. Dit is de juiste tijd voor mij om coaching te krijgen 1  2  3  4  5
3. Ik ben bereid om het werk te doen en
 mijn coach te laten coachen
1  2  3  4  5
4. Ik hou me aan mijn woord zonder tegen te stribbelen
of sabotage te plegen
1  2  3  4  5
5. Ik geef mijn coach het voordeel van de twijfel en zal
verschillende manieren uitproberen om dingen te doen
1  2  3  4  5
6. Ik zal openhartig praten (vertellen wat er is)
 met mijn coach
1  2  3  4  5
7. Als ik het gevoel heb dat ik niet krijg wat ik nodig heb of
verwacht van mijn coach, zal ik dit zeggen zodra dat gevoel
ontstaat en vraag wat ik wil en nodig heb in onze relatie
1  2  3  4  5
8. Ik ben bereid om het belemmerende gedrag dat mijn succes
 beperkt, te laten vallen of aan te passen
1  2  3  4  5
9. Ik maak me geen zorgen om de kosten in tijd en in geld,
maar zie coaching als een waardevolle investering in mijn
leven
1  2  3  4  5
10. Ik ben iemand die de eer voor mijn succes kan delen
met mijn coach
1  2  3  4  5

BEREKEN HOE COACHABLE JE BENT Jouw totaalscore is Score-sleutel:
  0 - 20 Bijzonder coachable; vraag je coach om veel van je te vragen!
21 - 30 Coachable
31 - 40 Coachable maar zorg dat je je aan de uitgangspunten houdt
41 - 50 Niet coachable op dit moment

BRON: NOBCO