coaching intake coaching
De intake in het coachingstraject
 

De intake en het coachingstraject.

Het door 'deborstadvies' gevolgde coachingstraject ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

1-Het opstellen persoonlijke doelstellingen en strategie om deze te bereiken;

2-Het formuleren van de coachingsvragen en de hier-aan gekoppelde concrete meetpunten;

3-Het uitvoeren van een Competentiescan onder meer door een 360 gr. feedback en een sterkte/zwakte analyse;

4-Het invullen van een coachingsovereenkomst met beheersstructuur;

5-De daadwerkelijke persoonlijke coaching op competenties en persoonlijk resultaat.

6-De (tussentijdse- en eind-) evaluatie en  terug-koppeling.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met  'deborstadvies' voor een op uw situatie aangepast traject. 

  Definities

Coach
iemand die coacht; in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.

Coachee
iemand die gecoacht wordt, in het bijzonder door een professionele coach.

Coachen
het strategisch en tactisch aanwenden van voorname-lijk psychologische, spirituele, en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.

Coaching
het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.

Bron: NOBCO