bedrijfsprofiel bedrijfsplan
Vooruitzien en doelen stellen
 

Bedrijfsadviesbureau deborstadvies is gespecialiseerd in het opzetten van bedrijfsplannen volgens de ISO-normering.

Zo kunnen in het kader van het bedrijfsonderdeel Bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering in opdracht de volgende activiteiten worden uitgevoerd.

A- het opstellen van een bedrijfsjaarplan naar ISO en INK-model;

B -het opstellen van een meerjaren beleidsvisie en bedrijfsstrategie;

C -het ontwerpen en implementeren van een interne en externe planning & controlcyclus;

D - het uitvoeren van een kostencalculatie en kostprijsberekening en

E - het opstellen van een bedrijfscommunicatie-plan en

G - het uitvoeren van een evaluatie na 1 jaar.